Произвежданите от „Коаттех” пещи и сушилни са предназначени основно за формиране на полимерния филм след нанасяне на праховите бои или за изсушаване на детайлите след предварителна обработка преди боядисване.

Технологичните изисквания и широкият диапазон габарити на обработваните изделия наложи разработването на различни типове пещи и сушилни.

Основната група са камерни и проходни конвективни пещи и сушилни с вертикална циркулация на въздуха. Изпълняват се различни типоразмери и се обслужват от количка или ръчен релсов път.

За технологични инсталации с механизиран тактов конвейер се предлагат модели във вариант проходни с пневматична система за отваряне и затваряне.

За автоматични технологични линии с непрекъснато действие „Коаттех” предлага тунелни пещи с различни габарити и мощности. Този тип се изпълняват в няколко варианта: проходни със завеси или чадъри, “U”-образни със завеси или чадъри на входа и изхода.

Електрическите и газовите пещи са близки по конструктивно устройство, което позволява гъвкав подход при изпълнение изискванията на клиента.

Освен това е възможно преустройство от един тип в друг без съществени допълнителни разходи, както и изпълнение на комбинирани пещи и сушилни.

Всички пещи са снабдени с ел. табло, включващо контролер за непрекъснат контрол на температурата и времето за формиране.

Сушилните вани са предназначени за изсушаване в агрегати за предварителна обработка на алуминиеви профили и други с дължина до 12 м.

Същите се изпълняват във вариант газ или ток, като обслужването се извършва от транспортна система и кошници от неръждаема стомана.

Осъществяването на хоризонтална циркулация на въздуха допринася за равномерна температура в целия обем на сушилнята.

Пещите и сушилните на „Коаттех” се отличават с намалена енергоемкост, равномерно нагряване в резултат на това, че се използва изолация с висока топлоизолираща способност, както и специалната конструкция, която осигурява минимални загуби в околната среда.

Пещта за декориране на стъкло се характеризира с висока степен на равномерност и стабилност на температурата при реализация на предварително зададен температурен профил до 650оС на нагряване и охлаждане.

Пещта е изградена на модулен принцип във вид на тунел, в който е разположен лентов транспортьор. Състои се от секция за зареждане, секция за разтоварване и определен брой нагревателни и охлаждащи секции.

Всички нагревателни секции, рециркулационни нагреватели, нагревателни блокове, носещи скари, както и транспортната лента, са конструирани от топлоустойчива неръждаема стомана.

В секциите за нагряване и охлаждане са монтирани изходящи и входящи клапи, които се управляват автоматично чрез пневмо-електрическа система.

Лентовият транспортьор се задвижва от мотор редуктор, като регулирането на скоростта се постига с честотен преобразувател.

Системата за управление и контрол включва температурни контролери за регулиране във всяка зона, също така и за защита от свръхтемпература

 

 

 

bg_BGБългарски