Линиите са изградени от следните по-важни съоръжения:

–       агрегат за предварителна обработка и сушене, включващ ванно оборудване, транспортно съоръжение, аспирационна система, сушилна вана, инсталация за дейонизирана вода, кошници от неръждаема стомана;

Ваните са изработени от конструкционна стомана и кисело-устойчива облицовка или от неръждаема стомана.

–       комплекс за електростатично нанасяне с постове за ръчни и автоматични пистолети – циклонен тип;
–       автоматизирана система за прахово боядисване, включваща необходимия брой ръчни и автоматични пистолети, манипулатори, шкаф за управление;
–       многопистова проходна пещ за формиране (газова или електрическа)  с пневматични врати;
–       механизиран конвейер или верижен транспортьор;
–       система за трансфер на боядисваните профили в комплекса за нанасяне и пещта за формиране;

Предлаганите от „Коаттех” линии за боядисване на профили се различават със следните технически новости и предимства:

  1. Вани за обезмасляване и измиване и окомплектовка към тях, изпълнени от неръждаема стомана.
  1. Транспортното оборудване към Агрегата за предварителна обработка е с двускоростно движение в хоризонтална и вертикална посока и включва нова система за контрол и синхронизация, осигуряваща прецизно установяване на кошниците във ваните и наклон за оттичане.
  1. Инсталация за дейонизирана вода чрез оборудване за обратна осмоза, пригодена за обработка на водата директно в промивната вана.
  1. Сушилня след предварителна обработка с електрическо подгряване, включваща капаци с електрическа система за отваряне, дренажна система, устройство за поставяне на кошниците под наклон, облицовка от поцинкована ламарина.
  1. Комплекс за нанасяне чрез система за тристепенно отделяне на праховата боя, врати с пневматично действие, продухващо устройство за бързо почистване.
  1. Автоматизирана система за нанасяне, извършваща непрекъснат контрол на технологичните параметри и осигуряваща високо качество на нанасяне на праховия слой.
  1. Електрическа пещ трипистова с намален разход на енергия и повишена равномерност на нагряване чрез нововъведения в конструктивното устройство.
  1. Компактна система за трансфер на профилите в надлъжна и напречна посока чрез пневматично управление, която води до икономии на производствена площ при разположение на оборудването.
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски