Разработените и произведени от „Коаттех” комплекси за електростатично нанасяне (КЕН) са основното оборудване на предлаганите от фирмата инсталации и линии за прахови полимерни покрития.

Голямото разнообразие на метални изделия и детайли за боядисване и широкия диапазон на изисквания, като: производителност, видове бои, конфигурация и габарити на изделията, екологични изисквания и др., налага създаване на различни модели оборудване за нанасяне.

Съоръженията за прахово боядисване се разделят на две основни групи – филтърен и циклонен тип.

Комплексите за боядисване филтърен тип са изградени от няколко основни модула:
–       камера за нанасяне;
–       блок регенериращ, съдържащ система за автоматично почистване;
–       камера въздухопречиствателна с вграден вентилатор и високоефективни филтри след вентилатора;
–       прахозахранващ апарат;
–       уреди за електростатично боядисване;
–       система за управление.

Моделите комплекси филтърен тип, производство на фирмата, се отличават основно с:
–       компактност – всички необходими модули са вградени в обща конструкция, което не изисква големи производствени площи;
–       сменяем филтърен блок, което спомага за бърза смяна на цвета;
–       допълнително очистване на въздуха след вентилатора и директното му подаване в работното помещение;
–       универсален прахозахранващ апарат;
–       безопасност и екологичност.

Комплексите за нанасяне модел СEN® – циклонен тип намират все по-широко приложение в технологични линии с голяма производителност и за детайли с голяма дължина, в автоматизирани технологични линии с непрекъснат конвейер.

Основните модули, от които са изградени, са:
–       кабина за нанасяне с постове за ръчни и автоматични пистолети;
–       система за рециклиране, състояща се от:

  • моноциклон или циклонен блок
  • краен филтър, включващ патронни филтри, вентилаторен блок, система за автоматично почистване на филтърните елементи, събирателен резервоар.
  • прахозахранващ апарат или прахов център

–       манипулатори;
–       система за автоматично нанасяне, включваща необходимия брой ръчни и автоматични пистолети, управляващи блокове за пистолети и манипулатори, шкаф за управление.

 

 

 

bg_BGБългарски