Ръчни уреди за прахово боядисване модел CESS®

„Коаттех” предлага апарати за прахово електростатично боядисване – CESS®-PPS/V, CESS®-PPS/T, CESS®-PPS/6L.

Всички модели са пригодени за промишлено приложение като модулен елемент от технологични инсталации и линии.

Апаратите от тип “V” са предназначени за обработка на праховата боя директно от оригиналната опаковка.

Апаратите тип “Т” са комплектовани с 50-литров резервоар, съдържащ система за флуидизация.

Апаратите “6L” съдържат 6-литров флуидизиращ съд. Те са подходящи и ефективни за малки серии изделия и бърза смяна на цвета.